termowizja

Zastosowanie termowizji

Badania cieplne we współczesnym świecie są bardzo popularne. Nowoczesnym rozwiązaniem w badaniach cieplnych jest termowizja, która posiada wiele zastosowań. Najpierw należy wyjaśnić czym ona się zajmuje. Otóż celem termowizji jest wykrycie temperatury właściwej danego obiektu. Istnieje wiele zastosowań, jeżeli chodzi o badania termowizyjne.

Gdzie się wykorzystuje termowizję?

	termowizjaKamery termowizyjne stosuje się zarówno w badaniach naukowych, jak i w medycynie, przemyśle, bezpieczeństwie wewnętrznym, w energetyce i budownictwie. Kamery termowizyjne bardzo często obsługuje straż pożarna w celu wykrywania punktów cieplnych w przypadku pożarów lub awarii w budynkach. Termowizja, jako nauka przyczyniła się do rozwoju medycyny. Stosuje się ją w przypadku wykrywania stanów zapalnych, oparzeń, chorobach naczyniowych oraz w wykrywaniu raka piersi. Największe zastosowanie jest w budownictwie. Kamera termowizyjna wykryje miejsca, w których ciepło wydostaje się na zewnątrz. Są to punkty nieszczelne przy kominach, w okolicach dachów, okien lub drzwi. Podobne zastosowanie ma pirometr, który bada obiekt na podstawie promieniowania cieplnego. Kamery termowizyjne znajdą miejsca lokalizacji instalacji z ciepłą lub zimną wodą a także zlokalizują instalację elektryczną. Badania termowizyjne są bardzo ważne, jeżeli chcemy przekształcać budynki bądź je remontować. Przydatne są również podczas zakupu nieruchomości. Zostaną zbadane przewody elektryczne pod względem jakościowym. Termowizja ma ważne zastosowanie w przemyśle hutniczym. 	termowizjaDzięki niej zostaną przeanalizowane stany pieców, zbiorników, kotłów oraz innych obiektów zamkniętych, które wymagają izolacji cieplnej. Termowizja pozwala więc na określenie stanu technicznego tych urządzeń. Podobnie jest w mechanice. Kamery termowizyjne wykorzystywane są w badaniach środowiska naturalnego. Dzięki nim można określić rozkład temperatury na danych obiektach, a to często jest skutkiem pewnych skażeń na powierzchni ziemi i w wodzie. Termowizja jest przydatna w określaniu stanu gleb pod względem wilgotnościowym, co jest bardzo przydatne w rolnictwie. Często dzięki kamerom termowizyjnym mamy możliwość poszukiwania podziemnych zbiorników wodnych oraz określania stanu powietrza pod względem zapylenia (np. podczas smogu).

Jak widać, termowizja ma szerokie zastosowanie. Najczęściej jednak jest wykorzystywana w budownictwie. Usługi termowizyjne oferuje dziś wiele firm budowlanych. Termowizja stała się dobrym biznesem i sposobem na życie wielu ludzi. Być może za kilka lat będzie więcej zastosowań wyżej omawianej techniki.

Więcej w temacie można znaleźć na: http://www.kamera-termowizyjna.pl