zębatki tuleje płyta

Zastosowanie płyt antystatycznych PTFE

W przemyśle gazowym, hutnictwie, górnictwie i wszędzie, gdzie znajdują się strefy zagrożone wybuchem szeroko stosowane są tworzywa antystatyczne. Na rynku dostępne są dwa tworzywa, które w swoim składzie posiadają modyfikację zapewniającą antystatyczność. Jednym z nich jest polietylen antystatyczny lub politetrafluoroetylen – w skrócie nazywany PTFE. Ze względu na swoje właściwości jest bardzo popularnym materiałem.

Jakie właściwości ma płyta PTFE?

płyty antystatyczne ptfePTFE jest polimerem fluorowym zaliczanym do najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych. Posiada zakres pracy w temperaturach od -200 do +260 stopni Celsjusza. Oprócz tego charakteryzuję się wysoką odpornością na działanie praktycznie wszystkich znanych pierwiastków oraz związków chemicznych, również rozpuszczalników. Antystatyczne płyty PTFE poza tym wykazują doskonałą izolacyjność elektryczną, a także spośród wszystkich dostępnych na rynku tworzyw sztucznych posiada najniższy współczynnik dielektryczny – jest to powód, dla którego bardzo chętnie stosuje się ten materiał w elektrotechnice. Płyty są półfabrykatami, z których przy pomocy obróbki wiórowej produkuje się między innymi tuleje i zębatki. Produkty te pełnią bardzo ważną rolę na przykład w zakładach chemicznych, gdzie istnieje duże ryzyko wybuchu oparów chemicznych.

zębatki tuleje płytaZastosowanie w nich standardowego tworzywa może stwarzać duże zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzkiego, dlatego właściciele takich zakładów starają się zastąpić je odpowiednimi materiałami. W sklepach płyty takie można zakupić w różnych rozmiarach oraz grubościach – wszystko zależy od tego w jakim celu będą one używane i co zostanie z nich finalnie wyprodukowane. Bardzo często producenci oferują również opcję wykonania tego półfabrykatu w konkretnym rozmiarze, dopasowanym do potrzeb klienta. W zależności od zastosowania powinno się nabywać PTFE z odpowiednim certyfikatem, który dopuszcza takie tworzywo sztuczne do kontaktu z różnymi substancjami. Jest to ważne, ponieważ na rynku dostępne jest ono w postaci czystej lub z dodatkiem takich składników jak grafit, węgiel, włókno szklane, brąz oraz innych metali.

Te szczególnie pożądane właściwości jakie posiadają płyty PTFE sprawiają, że tego rodzaju tworzywo sztuczne wykorzystywane jest w wielu branżach przemysłowych. Materiał ten jest bardzo ceniony zarówno na rynku krajowym, jak i między narodowym. Powszechnie używa się go w wielu branżach oraz przemyśle, gdzie ma się styczność z związkami chemicznymi oraz elektroniką. Używanie go w miejscach zagrożonych wybuchem jest dobrym sposobem na skuteczną ochronę życia i zdrowia pracowników.