izolacja fundamentów

Z jakich materiałów wykonuje się izolację fundamentów?

Izolacja fundamentów jest bardzo ważną kwestią. Dlatego już na etapie projektowania tego elementu konstrukcyjnego dobiera się rodzaj izolacji jak i materiały, przede wszystkim zależnie od rodzaju gruntu jak i wysokości występowania zwierciadła wód gruntowych.

Odtwarzanie izolacji fundamentów

izolacja fundamentów Jeśli chodzi o materiały stosowane do hydroizolacji to można podzielić je na trzy rodzaje, izolacje mineralne, izolacje bitumiczne oraz izolacje wykonane z tworzyw sztucznych. Hydroizolację mineralne można podzielić na powłokowe oraz rolowe. Powłokowe to wszelkiego rodzaju folie w płynie, powłoki krystalizujące czy szlamy. Natomiast izolacje rolowe to maty bentonitowo – haloizytowe oraz maty bentonitowe. Kolejnym rodzajem izolacji fundamentów są materiały bitumiczne. Ten rodzaj można podzielić na trzy podrodzaje czyli na izolacje powłokowe cienkowarstwowe i grubowarstwowe oraz materiały rolowane. Izolacje powłokowe cienkowarstwowe to wszelkiego rodzaju materiały rozpuszczalnikowe oraz dyspersje wodne. Jeśli chodzi o powłoki grubowarstwowe to ten rodzaj materiału można jeszcze podzielić na materiały jednoskładnikowe oraz wieloskładnikowe. Jeśli chodzi o materiały rolowane bitumiczne to są to wszelkiego rodzaju papy jak i membrany samoprzylepne.

izolacja fundamentów Ostatnim rodzajem materiałów hydroizolacyjny są materiały wykonane z tworzyw sztucznych. Podobnie jak w poprzednich przypadkach dzieli się je na powłokowe cienkowarstwowe, grubowarstwowe oraz rolowane. Także podobnie, jak w przypadku materiałów bitumicznych podrodzaje występują takie same. Jedynie składy tych materiałów różnią się od siebie. W wielu starych domach brakuje dobrze wykonanej hydroizolacji, dlatego wykonuje się jej naprawę. Odtworzona izolacja fundamentów w Warszawie, jednak nie tylko w tym mieście najczęściej wykonywana jest z masy bitumicznej jaką jest masa KMB ( masa grubowarstwowa polimerowo-bitumiczna). Jest to nowoczesna masa, która charakteryzuje się brakiem zapachu, ale najważniejszą jej cechą jest praktycznie natychmiastowa odporność na wilgoć, w tym także na deszcz. Jednak do odtworzona izolacja fundamentów stosuje się również inne masy, jednak głównie są to masy bitumiczne. Bardzo rzadko stosuje się izolację z tworzyw sztucznych czy materiały mineralne.

Podział izolacji fundamentów ze względu na materiały jest dość obszerny. Warto jednak pamiętać, że taką izolacje również dzieli się na pionową oraz poziomą. Poza tym hydroizolację fundamentów można podzielić na lekką czyli przeciwwilgociową czy izolacje średnie i ciężkie czyli przeciwwodne.