pieniądze za sprzedaż

majątek uzyskany dzięki rzeczoznawcy