maszyna budowlana

Jak wygląda proces tworzenie przecisków?

Bezwykopowe metody tworzenia różnych instalacji podziemnych, stają się od pewnego momentu coraz bardziej popularne. Nic dziwnego, gdyż wydaje się to być zdecydowanie najlepszym sposobem, na tworzenie czy też przebudowę różnych rurociągów, możliwie jak najmniejszym kosztem. Aby jednak tak było, do całej procedury, należy się odpowiednio przygotować.

Tworzenie przecisków od podstaw

maszyna budowlanaJednym ze sposobów na szybkie i stosunkowo tanie tworzenie tuneli o przebiegu horyzontalnym, są bez wątpienia przeciski. Metoda ta jest obecnie bardzo popularna, gdyż pozwala ona na równoczesne utworzenie tunelu razem z umieszczeniem w nim odcinka rury. Oczywiście, aby tak było należy pamiętać o tym że polecane przeciski kret umożliwią uzyskanie odpowiednich rezultatów tylko z zachowaniem odpowiedniej staranności. Pierwszym etapem, jeszcze przed wykonaniem danego przecisku zawsze powinno być zbadanie gruntu, pod kątem jego składu ogólnego. W przypadku gruntu o składzie bardzo kamienistym, czy też mającym duże skłonności do osunięć, tworzenie przecisku może nie być wskazane. Badania gruntu konieczne są także do oszacowania najbardziej optymalnej średnicy powstałego tunelu.

 

maszyny budowlaneW wielu przypadkach może się okazać że tunele o zbyt dużej średnicy może nieść ze sobą zbyt duże zagrożenie, dla ogólnej integralności drogi, która się nad nim znajduje. Podczas samego tworzenia przecisku konieczne jest również kontrolowanie emitowanego przez daną maszynę, sprężonego powietrza. W przypadku, gdy maszyna nie jest jeszcze osadzona w gruncie, emitowanie zbyt dużych ilości powietrza może spowodować, że Kret będzie oscylować w przód i tył, praktycznie się nie poruszając. W czasie samego ruchu maszyny przeciskowej, bardzo ważne jest również jej okresowe wyłączanie aby przekonać się, czy nie schodzi ona z planowanego kierunku. Może się tak stać na skutek różnych przeszkód terenowych, które mogą występować na trasie danej maszyny. Ilość emitowanego przez Kreta sprężonego powietrza można zwiększać gdy sprzęt ten zagłębi się w gruncie na co najmniej połowę swojej ogólnej długości. W przypadku wystąpienia przeszkody całkowicie zatrzymującej maszynę, należy natychmiast przerwać wykonywanie przewiertu.

W obecnym czasie coraz bardziej popularne stają się bezwykopowe metody tworzenia, jak również i naprawy instalacji podziemnych. Takie metody na ich przebudowę, pozwalają w wielu wypadkach na znaczne ograniczenie opłat, związanych wcześniej z koniecznością pokrycia kosztów naprawy nawierzchni drogi, czy też chodnika. Jednocześnie, rezultaty płynące z takich metod można odczuć tylko w tych wypadkach, gdy przecisk zostanie prawidłowo wykonany.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.krecik-przewiertysterowane.pl!