kompaktowa tokarka do drewna

Jak obsługiwać tokarkę do drewna?

Jeżeli wyposażyliśmy przydomowy warsztat w tokarkę do drewna, która pozwala na precyzyjną obróbkę tego materiału, przed pierwszym użyciem upewnijmy się, czy wiemy, jak używać tego urządzenia. Należy bowiem przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, gdyż w innym przypadku możemy odnieść poważne obrażenia.

Prawidłowa eksploatacja tokarki

kompaktowa tokarka do drewnaZanim zatem uruchomimy tokarkę, najpierw dokładnie przeczytajmy instrukcję obsługi, aby dowiedzieć się, jakie maszyna ma ograniczenia oraz jakie niebezpieczeństwa mogą wynikać z jej użytkowania. Zwróćmy uwagę na to, czy nasze miejsce pracy jest właściwie przygotowane – to oznacza, że nie powinno być mokre, ani nawet wilgotne. bardzo ważne jest także upewnienie się, że w powietrzu nie ma żadnych łatwopalnych czy szkodliwych oparów. Równocześnie miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone, żeby obróbka drewna była precyzyjna. Powinniśmy zadbać też o swój ubiór – niedopuszczalna jest luźna odzież oraz biżuteria (także zegarek), ponieważ mogłyby się zaplątać w części maszyny, które podczas pracy są ruchome. Ubierzmy więc dopasowane spodnie i koszulkę, rękawiczki, a także ochronne nakrycie głowy, aby i włosy się nie wplątały. Poleca się, aby obuwie było antypoślizgowe, a na twarzy warto posiadać maskę przeciwpyłową, ponieważ podczas pracy urządzenie generuje pył. Kompaktowa tokarka do drewna może być obsługiwana tylko przez osobę dorosłą, nie należy dopuszczać do niej dzieci.

kompaktowa tokarka do drewnaRównież dorośli muszą uważać przed rozpoczęciem pracy – muszą być ciągle czujni i nie mogą się rozpraszać. Gdy zaczynamy obróbkę materiału, nie warto od razu uruchamiać urządzenia na wysoką prędkość, lepiej zacząć od tej najniższej. Powoli obracamy element obróbki aż do momentu, gdy uzyskamy określoną formę. Łatwo sprawdzić, czy tokarka pracuje zbyt szybko – wówczas będzie ulegała drganiom, te zaś będą sprawiać, że musimy mocniej trzymać obrabiany element, gdyż inaczej może nam wypaść z rąk. Element możemy zamontować też w tokarce, jednak należy to zrobić dopiero po wstępnej obróbce. Aby urządzenie nie ulegało nadmiernym wibracjom, zamontowany element musi być pozbawiony sęków oraz musi już posiadać okrągły kształt – dlatego ta wstępna obróbka jest właśnie tak ważna. Przed rozpoczęciem pracy na tokarce należy zapoznać się także z instrukcjami dotyczącymi uziemienia, a także z budową tokarki, aby nic nie było dla nas zaskoczeniem.

Bez wątpienia pamiętając o wszystkich zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, będziemy obsługiwać tokarkę w sposób prawidłowy, a obrobiony element szybko uzyska oczekiwany przez nas kształt.