Rura z betonu

Dobór i montaż separatora tłuszczu

W zakładach produkcyjnych, w których odpadem poprodukcyjnym jest tłuszcz, muszą zostać zamontowane specjalne osadniki – separatory tłuszczu. Są to urządzenia wykorzystujące prawa fizyki do tego, by zatrzymać wszystkie drobinki tłuszczów odzwierzęcych lub roślinnych, przed dostaniem się do systemu wodno-kanalizacyjnego. Tłuszcze dostające się do separatora unoszą się na powierzchni płynów, a ewentualne zawiesiny opadają na dno. Poprawny montaż separatorów jasno określają przepisy.

Montaż separatora tłuszczu według prawa

Rura i kostki betonoweDobór odpowiedniego modela separatora tłuszczu jest zależny od lokacji przedsiębiorstwa, z którego odprowadzane są ścieki i odpady, a także od ilości i charakteru odprowadzanych zanieczyszczeń. Przy doborze odpowiedniego modelu kieruje się czterema parametrami: maksymalnym dobowym przepływem tłuszczu przez urządzenie; obecnością detergentów; temperaturą płynów; zawartością tłuszczu. Parametrem decydującym jest rodzaj tłuszczu. Inny separator zostanie użyty do filtracji skrobi, a inny do separowania substancji ropopochodnych. Separator tłuszczu może być zbudowany ze stali, żelbetonu lub z tworzywa sztucznego. Urządzenia te są montowane jak najbliżej źródła, z którego odprowadzane są ścieki. Mniejsze modele mogą być podłączone do urządzeń gastronomicznych (np. separatory podzlewakowe), a większe przyłącza się do całościowego systemu kanalizacyjnego (separatory podziemne).

Rura z betonuMożliwe jest także umiejscowienie ich w odrębnych, wolnostojących pomieszczeniach. Urządzenie musi zostać zamontowane z dala od lokalizacji o dużej aktywności ludzkiej, a w przypadku montażu separatora w osobnym pomieszczeniu, musi ono być odpowiednio wentylowane: wymagają one systematycznego oczyszczania, podczas którego wydzielają się nieprzyjemne, drażniące zapachy. Lokalizacja osadnika musi także być dogodna dla firmy odprowadzającej nieczystości: umiejscowienie separatora musi umożliwiać dojazd wozu asenizacyjnego. Dodatkowo separatory należy umieszczać w miejscach zapobiegających ich zamarzaniu i podtopieniu. Materiały, wykorzystane przy konstrukcji tych urządzeń, muszą być szczelne i odporne na korozje. Dobór odpowiedniego separatora tłuszczu jest zależny od rodzaju i natężenia odpadów w punkcie odprowadzania. Montaż odbywa się w porozumieniu z oczyszczalnią ścieków, do którego odprowadzane są ścieki.

Istnieje wiele rodzajów separatorów tłuszczu, a odpowiednio dobrany model gwarantuje jego długie i prawidłowe użytkowanie. Warto przed zakupem szczegółowo skonsultować swój przyszły zakup, by separator spełniał określone normy. Zastosowanie tych urządzeń jest wymogiem prawnym.