firma budowlana

ABC firmy budowlanej

W dzisiejszych czasach usługi remontowo- budowlane cieszą się ogromnym popytem. Cały czas przecież coś remontujemy, rozbudowujemy, przebudowujemy, montujemy lub budujemy. Dlatego też pomimo dużej konkurencji, konieczności kapitału początkowego i dużych wymagań potencjalnych klientów, założenie firmy budowlanej może okazać się opłacalnym biznesem.

Firma w Centralnej Ewidencji

firma budowlanaWłasna firma budowlana oznacza wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także (jeśli to będzie spółka prawa handlowego) do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu należy złożyć wypełnić i złożyć wnioski: CEIDG-1 i VAT-R. Kolejnym krokiem będzie wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w celu zgłoszenia osoby lub osób do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych – w tym celu wypełnia się formularz ZUS ZUA. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność budowlaną może liczyć na tzw. ulgę na start. Polega ona na tym, że przez 6 miesięcy kalendarzowych nie trzeba płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że w okresie korzystania z ulgi na start, płaci się tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne. Założenie firmy budowlanej jest bezpłatne, ale samo jej prowadzenie już niestety nie. Oprócz opłacania podatku i składek na ubezpieczenie, trzeba wziąć pod uwagę również koszty związane z księgowością. Jej prowadzenie można zlecić biuru rachunkowemu, można też samodzielnie korzystać z programu do prowadzenia księgowości (co jest na pewno trudniejsze). Istotną kwestią jest również wątpliwość, czy firma budowlana musi posiadać kasę fiskalną.

firma budowlanaPrzepisy prawne jasno to regulują. Jeśli firma przekroczy rocznie 20 tys. zł obrotu ze sprzedaży, wówczas konieczne będzie zainstalowanie kasy fiskalnej. Przedsiębiorca ma na to dwa miesiące od dnia końca miesiąca, w którym przekroczono limit. Jeśli firma przekracza rocznie 20 tys. obrotu, ale każdą sprzedaż dokumentuje na fakturze, a zapłatę otrzymuje bezpośrednio na rachunek bankowy, wówczas instalacja kasy nie jest potrzebna. Siedzibą firmy może być mieszkanie przedsiębiorcy z wydzieloną powierzchnią pod działalność albo wynajęte biuro. Firmy budowlane, wytwarzające odpady z budowy i remontów, mają obowiązek prowadzić ewidencję odpadów i co roku składać sprawozdanie Marszałkowi Województwa.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa przedstawia prognozy, według których czeka nas ożywienie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i przemysłowym. Może to być odpowiedni moment dla założenia lub rozwoju swojej firmy budowlanej. Usługi budowlane zawsze będą w cenie.